Logo Buddingehof

Profiel nieuwe beheerder

PROFIEL VAN DE FUNCTIE BEHEERDER MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM


• De beheerder van MFC Buddingehof is een sociaal vaardig, communicatief sterke medewerker en is HET gezicht van MFC Buddingehof. Hij/zij heeft affiniteit met een dorpse, sociale omgeving waarin het dorpshuis het centrale punt is voor vele activiteiten in het dorp.

• De beheerder is dienstverlenend naar de vele (vaste) gebruikers, weet bekende, maar vooral nieuwe gebruikers te vinden en, aan zich te binden. Weet een juiste balans te vinden tussen dienstbaarheid en zakelijkheid waarbij voorrang gegeven wordt aan de sociaal culturele functie van het gebouw.

• Is in staat de ondersteunende (commerciële) horecafunctie vorm te geven in overleg met het bestuur.

• De beheerder is kostenbewust en streeft met het bestuur een gezonde exploitatie na en geeft blijk van een proactieve houding mbt het organiseren van activiteiten die dit ondersteunen.

• De beheerder heeft ervaring en affiniteit met het voeren van de financiële administratie.

• Werkt binnen de wettelijke regelgeving en is hierin geschoold en is in staat gebruikers en vrijwilligers op dit gebied opbouwend te instrueren.

• Is op de hoogte en kan werken met licht-, geluidsapparatuur en in staat op een deskundige wijze gebruikers hierin te faciliteren.

• Zorgt voor een toegankelijk gebouw en een prettig, gebruiksvriendelijk klimaat. Is verantwoordelijk voor het onderhoud van de inventaris, houdt toezicht op onderhoudswerkzaamheden (apparatuur, meubilair maar ook een adequate schoonmaak van het gebouw waarbij rekening gehouden wordt met specifieke wensen/voorschriften zoals voor de sporthal). De beheerder is verantwoordelijk voor het bijhouden van onderhoudsschema’s en bijvoorbeeld het verhelpen van storingen.

• De beheerder is verantwoordelijk voor de inkopen, beheer van de voorraden, contacten met leveranciers en zorgt voor de administratie van de verkoop (bar gebruik).

• Coördineert, plant en organiseert de werkzaamheden rond de activiteiten van gebruikers en faciliteiten die zij daarbij nodig hebben. Houdt een verhuuragenda bij en plant de inzet van de andere medewerkers, biedt hen ondersteuning en geeft duidelijke aanwijzingen. Is aanspreekpunt m.b.t. klachten van gebruikers, weet deze op een klantvriendelijke wijze op te lossen, houdt hier een logboek van bij en rapporteert hierover aan het bestuur.

• Denkt actief mee over de ontwikkeling van MFC Buddingehof en de verbetering van de dienstverlening en komt met voorstellen.

• Kan (digitaal) rapportages bijhouden over de bezettingsgraad en de bezoekersaantallen. Beschikt over computer basiskennis en is in staat op aanwijzingen veranderingen aan te brengen op de website.

Nieuws

MFC BUDDINGEHOF 

 

U bent van harte welkom in MFC Buddingehof.