DORPSHUIS DE BUDDINGEHOF

Over de Buddingehof

Missie en Visie

Het stichten en exploiteren van een gebouw, dat passende lokaalruimte biedt voor de dorpsgemeenschap. In het bijzonder ten behoeve van de diverse verenigingen en sociaal culturele instellingen in Ruinerwold, teneinde hiermee een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van de lokale samenleving. Het bestuur tracht dit doel te verwezenlijken door de verenigingen, welke van het centrum gebruik wensen te maken, blijvend en naar verhouding van hun redelijke behoeften lokaalruimte ter beschikking te stellen.

Geschiedenis

Multi Functioneel Centrum (M.f.C.) Buddingehof te Ruinerwold is geopend op 22 oktober 1966 en kent als juridische organisatiestructuur de stichtingsvorm “M.F.C. Buddingehof” is gevestigd aan Dijkhuizen 66A.
Van enkele jaren daarvoor dateren de eerste initiatieven om te komen tot de oprichting van een dorpshuis. Volgens de statuten is de stichting op 12 februari 1964 opgericht.

Deelnemers aan het jeugd- en ouderenwerk en een aantal sportverenigingen en 3 basisscholen voor schoolgymnastiek waren in het begin de eerste gebruikers. Men beschikte toen over 2 kleine zalen en een gymlokaal.
Na een uitbouw, 10 jaar later met 2 ruimten voor handenarbeid, een nieuwe foyer met biljart, een soos- en vergaderruimte (op de eerst verdieping) en een kantoor ( op de tweede verdieping) werd op 10 september 1976 het uitgebreide dorpshuis heropend.

In 1981 is bij het dorpshuis een beheerderswoning gebouwd.
Ten gevolge van de nieuwe sporthal in 1988 is ook het dorpshuis intern gerenoveerd. In 1989 is de aanpalende ruimte ten behoeve van het openbare bibliotheekwerk verdubbeld.

Huidige situatie

In 2013 heeft opnieuw een interne renovatie plaatsgevonden. Daarnaast is per 1 maart 2014 de vernieuwde ruimte van de bibliotheek in gebruik genomen. Deze verbouwing heeft er toe geleid dat Stichting Historie Ruinerwold sinds 1 maart 2014 ook gehuisvest is in Multifunctioneel Centrum Buddingehof .

Het Multifunctioneel Centrum Buddingehof heeft een paracommerciële horecavergunning. Dat betekent onder meer dat er per jaar tot een bepaald maximum aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard gehouden mag worden waar alcoholhoudende drank geschonken wordt. Te denken valt aan verjaardagen en bruiloften. Hierover kan contact worden opgenomen met de beheerder.